Grand Teton Photos - jayharwigphotography

Tetons taken from Teton point lookout. Grand Teton, 13,770 ft. and surrounding Teton peaks.

WyomingJackson Hole